Záhady Poklady Literatura Zajímavosti Království Slovník Hudba Kdo jsem


KONFERENCE SFINGA hrad HOUSKA - ...

Kostel

17. ročník konference SFINGA

Houska 23.-24.5.2015

- setkání zájemců o nevyjasněné záhady všeho druhu a průzkumy historického podzemí pořádá FFC – Fantastic facts club
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zájemci se musí přihlásit předem, jedná se o akci pro předem přihlášené. !!!
Do přihlášek uveďte jméno a příjmení, chcete-li přespat uveďte adresu a kontaktní mobil. !!! Při prezentaci obdrží každý účastník visačku se svým jménem. Účast Vám bude potvrzena, pokud nedojde potvrzení do týdne, kontaktujte nás. Pořadatelé si vyhrazují právo výběru účastníků.

Kontakt a přihlášky: email: purlab@iol.cz

Účast na vlastní nebezpečí, dodržujte pokyny organizátorů !!!! Děti pouze v doprovodu rodičů!!! Ti kdo nebudou dodržovat pokyny organizátorů budou z akce vyloučeni.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Program:
Přednášky budou 23.5., lze přespat ve vlastním spacáku na hradě a 24.5. je volný program, lze navštívit zajímavá místa v okolí, pokračovat v diskusích.
Sraz a registrace účastníků: na nádvoří hradu Houska v sobotu 23.5. od 8.30 do 9.15 hod – dostavte se prosím včas!!

23.5. PŘEDNÁŠKY od 9:30 do cca 18:00 hod ( v abecedním pořadí ):

Předběžné - Pořadí a případná změna či doplnění přednášek bude upřesněno.

Lahoda Ladislav - CMA Co nového v podzemí 2015, Houska – tajná komnata Utajenou švýcarskou krajinou (doplněno a upraveno)
Kačírek Vojtěch - C.C.S. Utajená zvířata – Olgoj Chorchoj a Mokele Mbembe

Kadlec Miroslav Tajemná Srí Lanka

Rudolf Irša (Slovensko) Holíč a svět

Luboš Šafařík – KPUFO Jaderné zbraně a záhadologie? Podstata fungování a objasnění mýtů s tím spojených.

Zacha Kučera Milan - FFC Minimalistická přednáška s extrémním překvapením (i Charroux by se divil a ani organizátoři nevědí o co jde)

a možná další Pro zájemce měření energetických zón pod vedením zkušeného praktika – bude upřesněno

Účastnický poplatek (hrad je soukromý majetek) splatný při registraci: 550 Kč na osobu Členové FFC, CMA a děti 10 - 15 let 450 Kč na osobu Přednášející, organizátoři, pozvaní hosté a děti do 10 let zdarma. V ceně je poukázka na nápoj a klobásu v hradním kiosku, je to nutné z provozních důvodů, aby se při běžném provozu hradu stihli v poledne všichni obsloužit. Pokud jste vegetariáni, nebo nechcete obědvat sleva 80 Kč – ale nepočítejte, že pak v poledne budete zdržovat !!

Doprava: Je výhodný příjezd vlastními auty, účastníci mohou parkovat před hradem, uveďte, že se zúčastňujete akce a při registraci dostanete povolenku. Pokud byste někdo jel vlakem (stanice Okna) dejte prosím vědět, pokusili bychom se zařídit odvoz. Nejrychlejší příjezd od Prahy: po dálnici do Mladé Boleslavi, odtud po silnici č.38 k obci OBORA, zde doleva do obce OKNA a dále po silnici č. 273 do obce LUKA a odtud podle šipek k hradu Houska přes obec KRUH do obce HOUSKA.

Vybavení: Všem doporučujeme turistické oblečení a svítilnu. Na přespání samozřejmě spacák a podložku (spí se kdekoli na hradě vyjma kaple, podlahy jsou parketové).

Dále prosíme účastníky, kteří mají pohodlné campingové křesílko nebo rybářskou stoličku, aby si je tradičně vzali sebou. Přijímáme nabídky na další krátké přednášky o podzemí a o dosud nevyjasněných záhadách od kohokoli z účastníků. Přednáška o jednom problému by neměla přesáhnout 10minut. K dispozici bude počítač s dataprojektorem, Program je ale dost nabitý, takže se prosím přihlaste předem, jinak nelze zaručit, že se na Vás dostane.

Večer, po odchodu turistů z hradu, je čas na diskuse a posezení a případnou komentovanou prohlídku prostor a okolí Housky, můžete se na vlastní oči přesvědčit co je fakt a co výmysl.

Po celou dobu je k dispozici kiosek s občerstvením, silnými limonádami typu medovina apod. Nevylučují se další překvapení, pokud nastane nějaká podstatná změna, budete včas informováni. Těšíme se na setkání s Vámi v uvedeném termínu.

Přednášky z let minulých - od roku 2008:

Ladislav Laco Lahoda: Co nového v podzemí 4x

yní je zpřístupněno zhruba 27 metrů. Starosta Josef Petera sdělil, že jde o stavbu, která vznikla ve 13. až 16. století. Na místě byla i archeoložka Martina Beková z Okresního muzea Orlických hor, která potvrdila, že chodba je ve vynikajícím stavu. Jde o unikátní podzemní šachtu, která spojuje faru a kostel. "O existenci chodeb jsme slyšeli, ale nedochovaly se žádné záznamy."

Starosta Josef Petera spolu s kronikářem Zdeňkem Bahníkem se domnívají, že chodeb bude v obci více. Zřejmě jejich rozcestí je právě pod kostelem, kde kdysi stála strážní věž. Podzemní cesty jsou ve vynikajícím stavu, což potvrdila i archeoložka Martina Beková.
Přepychy - "Neměli jsme žádné důkazy o tom, že by v obci opravdu v minulosti byly tyto podzemní cesty. Stále se o tom jen mezi lidmi mluvilo, šlo spíše o dohady," informoval starosta Josef Petera. V roce 1999 se Přepyšští rozhodli, že si k roku 2000 dají jako dárek zjištění skutečnosti o existenci zmíněných chodeb.

Půdní radar

"Nejprve jsme zvali řadu proutkařů, kteří určovali přibližnou polohu možné podzemní cesty. Většinou se shodovali. V Brně je firma, která půdním radarem dokáže přesně určit, co je pod zemí a kde," pokračoval Petera. V pátek se podařilo pomocí sond odhalit podzemní středověkou chodbu. Od výkopu, který se provedl na základě výzkumu, po objekt fary je chodba dlouhá téměř sedmadvacet metrů. Podzemní cesta vede směrem ke kostelu pod potokem. V tomto místě jsou však nánosy bahna. Přesto se někteří dobrovolníci z obce tímto směrem vydali. Doslova lezli po čtyřech a dostali se ke hřbitovní zdi. Na cestu si svítili baterkami. Pod zdí zjistili, že chodba určitě vede ještě pod kostel.

Propadlá dlažba v kostele

"Z ústního podání pamětníků víme, že při výměně dlažby v kostele za první republiky se podlaha propadla do podzemní chodby. Tehdejší farář tuto skutečnost však nechtěl zveřejňovat," řekl kronikář Z. Bahník.

Starosta potvrdil, že i při dalších stavebních akcích se na chodby údajně narazilo. Ovšem lidé o tom nemluvili. Až nyní, co se jednu z nich podařilo objevit, někteří se přiznávají, že jako malé děti se do chodeb dostali, a to v době, kdy se stavěl Charitní domov. Ani tehdy se o výskytu podzemních cest nemluvilo, pouze se těžkou technikou zahrnuly.Dno prozatím zprůchodněné cesty je zhruba ve čtyřmetrové hloubce. U fary je chodba vysoká téměř 230 centimetrů. V místě, kde se vykopal vchod, je vysoká pouze 160 centimetrů.Strop tvoří dva velikánské placáky na sobě umístěné. Jeden je tlustý alespoň patnáct centimetrů. Takto se podařilo zabránit případnému sesunutí a díky vypracovanosti zřejmě chodby zůstaly v takovém stavu, v jakém jsou dnes. Starosta, archeoložka i kronikář se jednoznačně shodli, že jde o unikátní objev. Chodby jsou totiž nejen precizně vybudované, kameny téměř dokonale opracované, ale hlavně celá stavba je natolik zachovaná, jako by nešlo ani o odkaz předků několik set let starý. Zřejmě vznikla ve 14. až 16. století.

Strážní věž

Na místě, kde dnes stojí kostel, byla strážní věž a od ní vedly chodby do několika směrů. Kolik jich však je a kam až vedou, není zatím známé. Ta, jež směřuje k faře, pravděpodobně vyúsťuje až u lesa. Přepyšští by však do budoucna chtěli co nejvíce chodeb probádat.U fary je do kamenů vytesán letopočet 1886. V záznamech z minulosti se podařilo zjistit, že 15. července roku 1885 shořela dřevěná fara. Později byla vybudovaná jiná. Tehdy sem pravděpodobně stavitelé vytesali zmíněný letopočet. "Věříme, že bádáním v podzemních chodbách najdeme nějaký vzkaz našich předků. Všechno ale ukáže čas," sdělil starosta.

Kulturní dědictví

Další výzkumy o chodbách budou ovlivněny mnoha faktory. Otázkou je, jak se k nálezu vyjádří odbor kultury Okresního úřadu v Rychnově n. K. Určitě půjde o kulturní' dědictví.V současné době lze říci, že se Přepyšští pokusí vybrat nánosy bahna v části chodby pod potokem. S archeoložkou Martinou Bekovou se starosta domluvil, že zeminu nechají v blízkosti výkopu, aby si ji mohla později podrobně prohlédnout a zajistit případné nálezy.

"V letošním roce bychom ještě rádi odstranili zmíněné bahno a samozřejmě vhodným způsobem zabezpečili vchod do chodby. Prozatím jsme jej uzamkli provizorně. K tomuto opatření jsme museli přistoupit, protože nám do chodby začali lézt lidé a nechceme, aby se někomu něco stalo," informoval p. Petera.Ze středověké podzemní chodby odklízejí bahno...

Na čištění loni objevené středověké chodby, spojující zdější faru a kostel, pracují dobrovolníci z obce. Mezi lidmi se o chodbách nejdřív jen hovořilo. Od slov přešli k činům, zvali proutkaře, kteří určili přibližnou polohu chodby. Nakonec Přepyšští oslovili brněnskou firmu, která pracuje s podzemním radarem. Speciální sonda definitivně prokázala, že v podzemí se nachází cesta.

"Hned jsme se do chodby chtěli podívat. Pod potokem však dochází k průsaku vody a jsou tu nánosy bahna. Ve starých pověstech se tvrdí, že chodbami je podzemí protkané i v sousedních vesnicích." uvedl starosta Josef Petera. Další větev středověké cesty místní pouze tušili, ale raději opět přivolali na pomoc odborníky. Řezy prokázaly existenci chodby, ale na jiném místě. "Průzkum je zatím v našich rukách. Postavili jsme šibenici, abychom odklidili bahno pod potokem a tak si zpřístupnili cestu do kostela, to je naším cílem," doplnil starosta. Přepyšší objevem chodeb žijí už více než rok. Považují je za své kulturní dědictví.

Zdroj: Noviny RychnovskaVýchodočeská gravitační anomálie (30 km od Přepych)

Zpět