Záhady Poklady Literatura Zajímavosti Království Slovník Hudba Kdo jsem


Poklady v Pardubickém kraji

P a r d u b i c e - Zlatý poklad, který byl letos objeven na Litomyšlsku, poprvé představí veřejnosti pardubické Východočeské muzeum. Zlaté a stříbrné mince z tohoto nálezu si mohou prohlédnout návštěvníci dnešní přednášky historika Petra Vorla. Ten objasní okolnosti nálezu a přiblíží i dobu, v níž byly vykopané peníze raženy. Unikátnost objevu tkví v tom, že poklad tvoří mince z obou drahých kovů. "Většina pokladů obsahovala pouze stříbrňáky, zlaťáky se objevují velmi vzácně. Na území Pardubického kraje je to první nález tohoto druhu," tvrdí Vorel. Objevené mince pocházejí z konce 15. století. Převažují peníze z doby panování Jiřího z Poděbrad a Vladislava Jagellonského. "Ojedinělá je i nádoba, v níž byly ukryty, vždyť se ještě žádná jí podobná nenašla," podivuje se nad nálezem numismatik. Odborníci dosud neznají okolnosti a důvody, proč majitel poklad zakopal. "Nejčastěji si lidé ukládali peníze kvůli válečnému nebezpečí. Dobu konce 15. století však u nás žádné rozsáhlé války nepoznamenaly. Uložení mincí je pozoruhodné i proto, že tehdy mělo takovéto množství peněz velkou kupní sílu," říká Vorel. Pobytem v zemi nejsou mince nijak poškozeny. Odborníci pouze vyčistili stříbrné peníze, které byly pokryty měděnkou.
13.12.2000 - (mar)

Dlouho mě trápilo proč se u článku nevyskytuje aspoň název onoho místa na litomyšlsku. Pan Vorel mi odpověděl takto: Místo nálezu není v textu uvedeno záměrně, aby nebyli nálezci (na jejichž vlastním pozemku byl depot objeven) obtěžováni novodobými "lovci pokladů" s detektory kovů. Pro vědecký výzkum je veškerá dokumentace k dispozici ve Východočeském muzeu v Pardubicich.
Co dodat: vědecká totalita nade vše. Nejsi-li vědec nemůžeš zkoumat. Věda vznikla kdysi z práce nadšenců.
Trochu trpké poznání
QUOD NULLIUS EST, REI PUBLICAE EST / CO NENÍ NIKOHO, PATŘÍ STÁTU
Jeseň :-)
Související: Archeologie kontra etika

Zpět