Záhady Poklady Literatura Zajímavosti Království Slovník Hudba Kdo jsem


KONFERENCIA PHOENIX - Zázrivá (Slovensko)...

Kostel

SAVPJ o.z. Vás zve:
3.-5.7. 2015 Penzion Havrania 27, Zázrivá okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
Ponořte se s námi do víru záhad a tajemna a otevřete s námi otázky mimozemských civilizací a jiných hraničních věd. Pro zájemce bližší informace: ufoklubslovensko@gmail.com

Přednášky na ročníku 2015:

PhDr.Františka Vrbenská - turínské plátno - existuje řešení? (FFC)
Gabriela Čuláková Slováková - Istebné v dávné minulosti (SAVPJ)
PhDr.Rudolf Irša - Magie a reálná virtualita (NAV)
Ladislav Lahoda - Skrytou švýcarskou krajinou (CMA)
PhDr.Jiří Kult - Parapsychologie a výzkum paranormálních jevů (EXOPOLITIKA CZ)
Ing.Josef Purkrt - Takový krásný svět aneb nic netrvá věčně (FFC)
Karel Dudek - Kdo je autorem Voynichova manuskriptu
Milan Zacha Kučera - Zvláštní aspekty lidových pověstí (SAVPJ/FFC)
Ing.Ondrej Repa - Evropa před tím, až kde její paměť sahá (SAVPJ)
Ing.Aleš Rumler - Přenos informací pomocí spirálových polí v biologii a přírodě
Mgr. Ružena Antolová -Kde je hrob Jánošíka?

archiv 2014

Gabriela Čuláková Slováková - Oravské pověsti a mýty (SAVPJ)
Milan Zacha Kučera - Tajné služby a hledání válečných pokladů (FFC)
Ing.Jan Pavlík - Analýza informací, které předávají kontaktéři o jiných planetách
Ing.Josef Purkrt - Jak změřit nezměřitelné (FFC)
PhDr.Jiří Kult - Ufologie ve Francii (EXOPOLITIKA CZ)
PhDr.Rudolf Irša - Megalitická svatyně v Holíči (NAV)
Ing.Aleš Rumler - Kosmická civilizace Atlantida a člověk

yní je zpřístupněno zhruba 27 metrů. Starosta Josef Petera sdělil, že jde o stavbu, která vznikla ve 13. až 16. století. Na místě byla i archeoložka Martina Beková z Okresního muzea Orlických hor, která potvrdila, že chodba je ve vynikajícím stavu. Jde o unikátní podzemní šachtu, která spojuje faru a kostel. "O existenci chodeb jsme slyšeli, ale nedochovaly se žádné záznamy."

Starosta Josef Petera spolu s kronikářem Zdeňkem Bahníkem se domnívají, že chodeb bude v obci více. Zřejmě jejich rozcestí je právě pod kostelem, kde kdysi stála strážní věž. Podzemní cesty jsou ve vynikajícím stavu, což potvrdila i archeoložka Martina Beková.
Přepychy - "Neměli jsme žádné důkazy o tom, že by v obci opravdu v minulosti byly tyto podzemní cesty. Stále se o tom jen mezi lidmi mluvilo, šlo spíše o dohady," informoval starosta Josef Petera. V roce 1999 se Přepyšští rozhodli, že si k roku 2000 dají jako dárek zjištění skutečnosti o existenci zmíněných chodeb.

Půdní radar

"Nejprve jsme zvali řadu proutkařů, kteří určovali přibližnou polohu možné podzemní cesty. Většinou se shodovali. V Brně je firma, která půdním radarem dokáže přesně určit, co je pod zemí a kde," pokračoval Petera. V pátek se podařilo pomocí sond odhalit podzemní středověkou chodbu. Od výkopu, který se provedl na základě výzkumu, po objekt fary je chodba dlouhá téměř sedmadvacet metrů. Podzemní cesta vede směrem ke kostelu pod potokem. V tomto místě jsou však nánosy bahna. Přesto se někteří dobrovolníci z obce tímto směrem vydali. Doslova lezli po čtyřech a dostali se ke hřbitovní zdi. Na cestu si svítili baterkami. Pod zdí zjistili, že chodba určitě vede ještě pod kostel.

Propadlá dlažba v kostele

"Z ústního podání pamětníků víme, že při výměně dlažby v kostele za první republiky se podlaha propadla do podzemní chodby. Tehdejší farář tuto skutečnost však nechtěl zveřejňovat," řekl kronikář Z. Bahník.

Starosta potvrdil, že i při dalších stavebních akcích se na chodby údajně narazilo. Ovšem lidé o tom nemluvili. Až nyní, co se jednu z nich podařilo objevit, někteří se přiznávají, že jako malé děti se do chodeb dostali, a to v době, kdy se stavěl Charitní domov. Ani tehdy se o výskytu podzemních cest nemluvilo, pouze se těžkou technikou zahrnuly.Dno prozatím zprůchodněné cesty je zhruba ve čtyřmetrové hloubce. U fary je chodba vysoká téměř 230 centimetrů. V místě, kde se vykopal vchod, je vysoká pouze 160 centimetrů.Strop tvoří dva velikánské placáky na sobě umístěné. Jeden je tlustý alespoň patnáct centimetrů. Takto se podařilo zabránit případnému sesunutí a díky vypracovanosti zřejmě chodby zůstaly v takovém stavu, v jakém jsou dnes. Starosta, archeoložka i kronikář se jednoznačně shodli, že jde o unikátní objev. Chodby jsou totiž nejen precizně vybudované, kameny téměř dokonale opracované, ale hlavně celá stavba je natolik zachovaná, jako by nešlo ani o odkaz předků několik set let starý. Zřejmě vznikla ve 14. až 16. století.

Strážní věž

Na místě, kde dnes stojí kostel, byla strážní věž a od ní vedly chodby do několika směrů. Kolik jich však je a kam až vedou, není zatím známé. Ta, jež směřuje k faře, pravděpodobně vyúsťuje až u lesa. Přepyšští by však do budoucna chtěli co nejvíce chodeb probádat.U fary je do kamenů vytesán letopočet 1886. V záznamech z minulosti se podařilo zjistit, že 15. července roku 1885 shořela dřevěná fara. Později byla vybudovaná jiná. Tehdy sem pravděpodobně stavitelé vytesali zmíněný letopočet. "Věříme, že bádáním v podzemních chodbách najdeme nějaký vzkaz našich předků. Všechno ale ukáže čas," sdělil starosta.

Kulturní dědictví

Další výzkumy o chodbách budou ovlivněny mnoha faktory. Otázkou je, jak se k nálezu vyjádří odbor kultury Okresního úřadu v Rychnově n. K. Určitě půjde o kulturní' dědictví.V současné době lze říci, že se Přepyšští pokusí vybrat nánosy bahna v části chodby pod potokem. S archeoložkou Martinou Bekovou se starosta domluvil, že zeminu nechají v blízkosti výkopu, aby si ji mohla později podrobně prohlédnout a zajistit případné nálezy.

"V letošním roce bychom ještě rádi odstranili zmíněné bahno a samozřejmě vhodným způsobem zabezpečili vchod do chodby. Prozatím jsme jej uzamkli provizorně. K tomuto opatření jsme museli přistoupit, protože nám do chodby začali lézt lidé a nechceme, aby se někomu něco stalo," informoval p. Petera.Ze středověké podzemní chodby odklízejí bahno...

Na čištění loni objevené středověké chodby, spojující zdější faru a kostel, pracují dobrovolníci z obce. Mezi lidmi se o chodbách nejdřív jen hovořilo. Od slov přešli k činům, zvali proutkaře, kteří určili přibližnou polohu chodby. Nakonec Přepyšští oslovili brněnskou firmu, která pracuje s podzemním radarem. Speciální sonda definitivně prokázala, že v podzemí se nachází cesta.

"Hned jsme se do chodby chtěli podívat. Pod potokem však dochází k průsaku vody a jsou tu nánosy bahna. Ve starých pověstech se tvrdí, že chodbami je podzemí protkané i v sousedních vesnicích." uvedl starosta Josef Petera. Další větev středověké cesty místní pouze tušili, ale raději opět přivolali na pomoc odborníky. Řezy prokázaly existenci chodby, ale na jiném místě. "Průzkum je zatím v našich rukách. Postavili jsme šibenici, abychom odklidili bahno pod potokem a tak si zpřístupnili cestu do kostela, to je naším cílem," doplnil starosta. Přepyšší objevem chodeb žijí už více než rok. Považují je za své kulturní dědictví.

Zdroj: Noviny RychnovskaVýchodočeská gravitační anomálie (30 km od Přepych)

Zpět