Záhady Poklady Literatura Zajímavosti Království Slovník Hudba Kdo jsem


Přístroje pro průzkum hraničních jevů (borderline phenomena) a hledání pokladů

( Američani by tomu řekli „Equipment for Ghostly Investigations and Paranormal researches“ & treasure hunting )

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍRUSTEK mezi přístroje - detektor statických polí - autorem konceptu je opět ing. Věnceslav Patrovský CSc. V USA je tento typ přístroje používán jako tzv. ghost meter - detektor duchů. Naše technologie je ale proti té americké značně pokročilejší, rozeznáváme jak typ náboje - kladný a záporný, tak i intenzitu. Americké přístroje umí detekovat pouze přítomnost náboje a to pouze záporného, navíc zcela nepochopitelně se tyto v Číně vyráběné detektory montují do plastových krabiček - což automaticky směřuje k záporné elektrizaci samotného přístroje. Můj elektroscop je osazen v dřevěné krabici, všechny tři viditelné součástky pocházejí od sovětských okupantů. Přístroj je vhodný k zjištění doplňujících informací o náboji v kruzích v obilí, detekci GPZ - geoanomálních zón a k výzkumům paranormálních jevů. Zcela speciálním způsobem jej lze použít k hledání skrytých prostor na hradech a zámcích (velmi specifická věc - nelze aplikovat vždy).NEDÁVNÝ PŘÍRUSTEK mezi přístroje - detektor podzemních dutin, zón a chodeb - autorem konceptu je ing. Věnceslav Patrovský CSc.Na svých výpravách za záhadami, které často jsou vyvolány nějakým pozváním majitele či osoby odpovědné za nějakou stavbu či místo, kde není vše tak úplně v pořádku je třeba být „poněkud vybaven“. Tak v průběhu času vznikla sbírka přístrojů, která je stále vylepšována a rozšiřována.

Měřící přístroje a detektory, které mám k dispozici:

Klikni pro zvětšení

1/ Detektor kovů (USA) s velkoplošnou sondou tzv. Clean Sweep – vysavačovou cívkou (10 kHz)
2/ Detektor kovů (USA) s koncentrickou sondou (13,77 kHz)
3/ Měřič elektrostatických polí (vlastní výroba)
4/ Bodový dohledávací detektor kovů (USA)
5/ Tehdy rozestavěný ELF přijímač (200Hz-15 kHz)
6/ Detektor EMF polí/elektrosmogu (vlastní výroba)
7/ Akustický převodník ultrazvukových kmitočtů do slyšitelného spektra (10 kHz-120 KHz, účinný do 55 kHz)
8/ Časovač pro různá použití
9/ Detektor anomální pravděpodobnosti
10/ Optoelektronický vícebarevný detektor únavy
11/ Širokopásmový akustický oscilátor (16 Hz – 35 kHz)
12/ Ultrazvukový měřič vzdálenosti
13/ Detektor kladných/záporných iontů v ovzduší
Xx/ Největší předmět bez popisku - detektor kovů/dutin pro větší hloubky/velikosti USA/Skotsko (12,5 kHz)

Přístroj 3 v akci

Přístroj 7 v akciKlikni pro zvětšení

Mezi cantervillským strašidlem a přízraky doktora Frankensteina (autora Eduarda Martina) se nachází kontejner na přechovávání uranového nerostu na-zippeitu K4(UO2)6[(OH)10|(SO4)3].4H2O, který slouží jako etalon pro geiger-mullerův počítač radioaktivity (lokace pod písmeny HENGE).Nerost sám (se žlutým pruhem) je pod písmenem O ve slově Stonehenge. Pod nerostem na úrovni písmen STONEH je jednoduchý měřič UV záření. Pod levým očním otvorem lebky se nachází dokončený ELF přijímač (200Hz-15 kHz) na prvním snímku byl ještě jako rozestavěný pod číslem 5. Pod pravým očním otvorem lebky se nachází rozestavěný polygraf zamýšlený k budoucímu zkoumání Backsterova efektu. Modrý váleček pod ním je velice přesný potenciometr k jemnému nastavení pracovního bodu přístroje.

Klikni pro zvětšení

Na celkovém pohledu můžeme ještě kromě popsaného vidět v polici s ikonou a kompletním dílem Julia Zeyera tzv. Fitzroyův barometr (stormglass, bouřková sklenička) a výškový reproduktor pro pokusy s ultrazvukem (visí kolem něj šňůra od UV měřiče). U paty knihovny se nachází expediční kufřík s přístroji popsanými na snímku 1.
Přístroje 8, 9 a 11 se budou ještě vylepšovat. Pracuje se na detektoru infrazvuku a elektronických vigulích využívajích poruchy příjmu VKV, dále detektoru anomálií sedimentačním způsobem. Ostatní přístroje na kterých pracuji nemají měřící funkci - generátory šumu, přístroje navozující změnu psychického stavu a vědomí (světelné, sluchové a magnetické), pak nějaké přístroje na rozhánění tmy - tedy té v podzemí a nočních scenérií - kvůli fotografování a pohybu. Nově pořízen infrafotoaparát a výkonný infrareflektor. Nějaké snímky z něj už se na Jeseni nacházejí.

Na poslední fotografii pohled do útrob přijímače ELF (velmi dlouhých vln). Klikni pro zvětšení

Klikni pro zvětšení


Dané přístroje jdou použít třeba na takovéto duchařské akci na hradě nebo na paranormální akci zámecké… případně při zkoumání vortexu.


Zpět