Záhady Poklady Literatura Zajímavosti Království Slovník Hudba Kdo jsem


Kryptografové z Bletchley Parku (pokořitelé Enigmy) znovu v akci

Experti na dešifrování z druhé světové války, kteří se proslavili prolomením kódu Enigmy, jsou opět v plném nasazení. Tentokrát před nimi stojí trochu jiný rébus – tajemný nápis - tzv. Shugborough inscription - Shugboroughský nápis.

Jde o deset písmen, vytesaných ve dvou řadách na mramoru na spodní části tzv. Pastýřského monumentu v zahradách Shugborough Hall (Staffordshire, střední Anglie), které nedokázaly hodnověrně rozluštit už celé generace. Nyní se s ním "moří" experti na šifrování. Ti chtějí dokázat anebo vyvrátit fámy, kterými je nápis opředen. Jde o dům z pozůstalosti fotografa lorda Lichfielda.

Dílo zhmotněné v mramoru vychází ze zrcadlově obrácené druhé verze obrazu francouzskeho malíře Nicholase Poussina, které znázorňuje ženu a tři pastýře. Vnitřní dva ukazují na nápis na hrobce „Et in arcadia ego“ - "A v Arkádii já". Pod výjevem se nachází písmena, která se stala díky svojí nerozluštitelnosti legendou - O.U.O.S.V.A.V.V a pod nimi se ješte nachází další dvě písmena D a M.

Druhý Poussinův obraz z let 1637-8 se jmenoval "Les bergers d´Arcadia" (Pastýři Arkádie). Monument vznikl mezi roky 1748 a 1763 (podle jiných pramenů 1761-67). Objednal jej Thomas Anson, zaplatil jeho bratr, admirál George Anson. Autorem reliéfu byl vlámský sochař Peter Scheemakers. Autor nápisu je neznámý.

Důvod a původ existence tajemného nápisu je předmětem dlouhých sporů, okolo kterých zřejmě panuje víc legend než pravdy. Jednou z nejzajímavejších teorií je však ta, podle které by mohl nadpis vést k nalezení Svatého Grálu, neboli číše, z které pil Ježíš Kristus při Poslední večeři.(U nás velmi netradičně zpracoval toto téma Julius Zeyer v novelle Opálová miska.) Důvodem je údajně skutečnost, že Ansonova rodina, která Shugborough postavila v 17. století, se aktivně zajímala o řád Templářů, podle legendy strážců posvátného kalicha.

K odhalení klíče k záhadě by mohly experty na šifry přivést rozdíly mezi malbou a zobrazením v mramoru. Basreliéf se totiž od obrazu liší například tím, že na hrobce je nástavec, není tam zobrazeno pohoří jako na obraze a nápis má jinou kompozici.

Jsou však i na první pohled realističtější vysvětlení záhadných znaků. Prý má jít o soukromý „šifrovaný“ odkaz jedné osoby druhé. Objevila se už i teorie, co by měly znaky znamenat - „Out of your own sweet vale Alicia vanish vanity 'twixt deity and man.“ Písmena DM po stranách mohou být u starých používanou latinskou zkratkou Diis Manibus; bohům mrtvých - nápis mnoha starořímských hrobek. Často je uváděna teorie, že zkratka představuje vyznání George Ansona jeho zesnulé manželce.Ze známých osobností se marně pokoušeli nápis vyluštit například Josiah Wedgwood, Charles Darwin nebo Charles Dickens. V roce 1951 navrhl Morchard Bishop tento výklad: OPTIMAE UXORIS OPTIMAE SORORIS VIDUUS AMANTISSIMUS VOVIT VIRTUTIBUS - Nejlepší z žen, nejlepší ze sester, Nejoddanější Vdovec věnuje Tvým Ctnostem. Nebo: ORATOR UT OMNIA SUNT VANITAS VANITATEM (variace na známý verš z Vulgaty: Vanitas Vanitatum dixit Ecclesiastes vanitas vanitatum omnia vanitas; Marnost nad marnostmi, řekl kazatel, marnost nad marnostmi, a všecko marnost. (Kniha Kazatel 1:2)

O vlastní řešení záhady se teď pokouší Oliver Lawn, se svojí ženou Sheilou, expertkou na lingvistiku (na obr.). Lawn byl přibrán do Bletchley Parku v roce 1940 vzhledem ke svým dosahovaným výsledkům přímo během studia matematiky na prestižní univerzitě v Cambridge. Dnes 85-letý veterán se následně stal členem popředního a dobře utajovaného týmu matematiků, jazykovědců a šachových mistrů, kteří na severu Londýna v Bletchley Parku pod kódovým označením Station X luštili šifry nepřátelských fašistických vojsk během druhé světové války.Jejich největším dokázaným úspěchem je prolomení šifry zařízení Enigma, které zasílalo kódované zprávy (rozkazy) přímo německým bojovým ponorkám. Odhalení kombinačního klíče údajně umožnilo zkrátit trvání druhé světové války. Do celé záležitosti je zainteresované i místní muzeum, které přímo od návštěvníků sbírá podněty a historické informace. Ty by mohly napomoci k rozlousknutí záhady.

„Myslím si, že nápis bude mít daleko prozaičtější vysvětlení, než odhalení Svatého Grálu. No tak už to bývá,“ poznamenává pro CBS News Christine Largeová, ředitelka muzea. Dovolím si s paní ředitelkou nesouhlasit, protože S.H. je zámek ve stylu romantických hříček - má navíc svou Větrnou věž, umělou zříceninu, dórský chrámek, čínský pavillon, triumfální Hadriánův oblouk, Kočičí památník nebo také "Černou" Démosthénovu lucernu. Autoři takové krajinně-architektonické kompozice vepisovali svoje myšlenky do krajiny a měnili ji a nečinilo by jim obtíž ukrýt sem opravdu velké tajemství. Když o tom tak přemýšlím... i my v Česku máme jeden takový zámek, kde je takřka vše, jako by to tomu anglickému z oka vypadlo. Totiž zámek ve V.

Zdroj: www.zive.sk a Z ∴Z ∴Z ∴ od Deoessent Chaorda; překlad,kompilace, vlastní vhled - Milan Zacha Kučera

Interesantní články: Dopřejte si i hudební melancholii

Zpět