Záhady Poklady Literatura Zajímavosti Království Slovník Hudba Kdo jsem


Esoterní významy v posledním albu Petra Muka v Bludišti dnů

Bludiště dnů je jako drahokam s množstvím lesklých plošek. Každý pohled, každá změna úhlu pohledu i různé osvětlení nechá zazářit jinému významu. Je to vskutku lesk (Zohar).
V záclonách se skryju -V domě tvém, kde žiju - Co někdy zdá se tak studený - Zdá se studený
Kdekoli běží o kobylu v symbolickém významu, tam máme co do činění s kabalou.
Byť „Dávná Zem“ v nás může evokovat také mlhovinu Barnard 33, tu temnou souputnici Oriona.
„Dům v oblacích“ nás ale mnoha přímými znameními utvrzuje, že o kabalu jde.
Kabala
„Jako černý zdivočelý kůň - Co v hlavě má smaragdovou tůň“
Kobyla – tedy kabala se zřídlem prozření.
Na cestě mezi kabalistickými nebi padají vlastní mýty, zrcadlení se neskutečných realit a cesty složitými labyrint.
„V bludištích padlých mýtů-Zrcadel a labyrintů“
Na cestě mezi sefirami/stupni různých realit jsou odhrnovány závoje
Protože vím, že závoj ještě zbývá - Lá, lá, láskou jej odkryj
Hrubá duše se musí ale opracovat kamenickou prací , tak jako kameník opracovává kámen na reliéfu nad branou litického hradu
Vždyť víš - Že kámen lámat máš
Je to snad již ten poslední úkol
Tak nečekej, vždyť kámen, co tu zbývá / Poslední závoj zbyl
Cítím (vítr ve tváři) – inspirace v Šalamounově Písni Písní Starého Zákona
Zahlédnout tě-V jádru skrytých světů-S nicotou sám pak splynu v jednu větu-Doprostřed kruhů-Chci tvým královstvím plout-Marnosti vzdávám-Zbavený pout
Pak cítím, jak vítr vane na mou tvář-Cítím, že se blíží dávná zář-Cítím
Dávná zář, kterou cítil Mojžíš, tak že musel svou tvář zastřít rouškou…
Dávná zář kabalistické Zoharu a jeho lesk…
Pro tvoji přítomnost - Já chtěl jsem být vším
Není řeč o ženě, snad jen takové že Duch Ruach je v hebrejštině ženského rodu
Snad stoupám-Chci najít pravdy utajené-A vnímám-Co se mi zdálo tak zamlžené
Sám Petr říká: I některé další texty se týkají knih s esoterickým obsahem. Myslím si, že když se to skryje do podoby, v jaké je třeba Píseň písní od Šalamouna, máte pocit, že je to milostná lyrika. Teprve když si přečtete komentář někoho opravdu zasvěceného, zjistíte, co je skutečným obsahem té knihy. Naše texty asi budou mít i nadále dva rozměry. Někdy půjde skutečně o vztahové záležitosti pozemské, na jiných místech zase o něco hlubšího.

MF Dnes poslední rozhovor)
Hej, chvíli naslouchej - Jen skutečné v sobě teď hledej - Hej, prosím, nechvátej -Cestu dál nám teď všem předej
Předávání učení : Zasvěcenec kabalistů Henoch podle starého textu byl nesen archandělem Gabrielem vzhůru skrze zástupy andělů a předveden před Boha. Zde v posvátné bázni padl na tvář, avšak Michael, nebeský velekněz, jej zvedl, zatímco Svatý pravil:“Henochu neboj se! Vstaň a navždy stůj před Mojí Tváří.“ Byl zproštěn svého pozemského oděvu, jeho tělesna, pomazán olejem a ošacen do nebeského roucha. Jelikož sjednocen s nejvyšším- zbaven strachu. Pak zapisoval Vědění Archanděla Moudrosti z nebeské knihovny. Vypráví se, že zapisoval třicet dní a třicet nocí. Nakonec získal celé dovolené a pro něj vstřebatelné poznání o Nebi, Zemi, andělech a lidech. Svatý jej přivedl i do tajemství, která archandělé neznají. Tradice vypráví, že ty informace se týkaly příčiny Stvoření, otázky smyslu zla, délky trvání vesmíru a jeho konce.
Smečka psů hlídacích - Střeží dům v oblacích
Vteřiny jsou někdy poslední- Na cestě žár, slunce polední - A stříbrné moře zpívá - O tom, co dál najít zbývá
Slovům, co vše promění - Uvěříš, jsou poslední - Ve vteřině přiblíží - Vše, co hledáš
Nemnoho v textu Skrytá zář se týká ženy- pokud tedy vůbec něco :
Když oheň v noci ztrácí zář -Pak závoj smutku skryje mi tvář - Ať není na mně vůbec znát -Že odcházíš
Odchází mystické prozření – duchovní stav
Svět, co snaží se víc - Z cesty mě svést - Jen tvou přítomností - Dá se to snést
Jen přítomností té mystické filosofie
Zkus mi říct, co dál - Jak přejít mám - Tou pustinou dnů - Když teď jsem tu sám
Dům v písni „ Pod černým sluncem“ je zcela jistě domem Hospodinovým a popisuje pocity podobné těm Jobovým
Neznámý jsou dráhy -Když posíláš mi zprávy - Tak zkus mi říct - Jak mám je brát - V srdci Tvém je plamen - Ty nabízíš mi kámen - A necháváš mě tady stát - Samotnýho stát
V srdci Tvém s velkým Tau
Dej mi znát - Když trpím - Že v obilí jsou chrpy -Že vystačím si s tím co mám - S málem, co mám
Chrpa je starým alchymickým symbolem nezištné hojnosti a nevtíravého, skromného zdaru (také znakem Estonska) Alchymista Alexis z Piedmontu ji navíc doporučuje proti moru…Obecně v magii značí důvěru, věrnost a Pravdu ve svojí čisté podobě. Je i jedlá, indiáni s ní dochucovali mnohé pokrmy, sladké i slané.

Tento text není hotov – zaleskne-li se mi nějaká ploška tohoto kamene novým významem- připíšu jej- zaleskne-li se vám- napište : mrtvá schránka pro vzkazy

©Milan Zacha Kučera

Jedna z písní se jmenuje Chiara po Petrově fence maďarského ohaře (tajemném plemeni které přišlo spolu se svými pány někde z Východu). Pětiletá fenka má jméno stejné jako pes vizionářského esoterního učitele Wynyczuka v nedoceněném českém trojdílném filmu AGENTURA PUZZLE s mysticko/záhadologickými motivy, který ČT uvedla cca půl roku před narozením Chiary.

Pro někoho je záhadou i tajemná zkratka B.A.P. Syrová skladba začínající basovou linkou. B.A.P. je zkratkou pro Bipolární Afektivní Poruchu (dříve maniodepresivní psychóza) ve které se autor snaží popsat svoje pocity vyplavování a odplavování svých stavů doslova z krve. S B.A.P. se Petr zařadil po bok takových velikánů jako byli Percy Bysshe Shelley, Ludwig van Beethoven, Johann Wolfgang Goethe, Winston Churchill nebo Vincent van Gogh).

Díky aktivním uživatelům Youtube přibyly všechny písničky k této recenzi, poslechněte si je prosím:


Související článek: Petr Muk a Petr Štěpán – dva punkeři na jiných lodích a přeci stejných

Zpět