Záhady Poklady Literatura Zajímavosti Království Slovník Hudba Kdo jsem


Milan Zacha Kučera - Archeoastronautické pověsti

Obsah: Archeoastronautické pověsti

Namísto úvodu
O zlaté kouli
Ohnivá zjeveníBohyňky a divoženky a jiné divné nelidské/nepozemské bytosti
Čert
Drak a divoká honba
-Drak
-Divoká honba
-Mrzačení dobytka z jiných světů
Fext
Golem
Pakt s ďáblem & Sabat
Spící podzemní vojska
Mezihra: Kouzelný kořínek nebo elektronický klíč?
Mezihra: Dům ze samého skla
Mezihra: Starý kovový kříž
Dítě zapomenuté v hoře
Kdo hraje v kuželky?
Zámky postavené za(na) jedinou noc či den
Maskování se
Zvláštní osoby
Zvláštní zvuky světla & tvary
Podivná zvířata
Archeoastronautické pohádky
Krakovská zemská čakra Wawel
Přenášení osob & těžknoucí náklad
Fenomén mariánských zjevení
Jedlá hlína
Apendix: Robert Charroux Atomová bomba na dvoře Ludvíka XV.
Záhadologické organizace na území Československa
Použitá a citovaná literatura
O záměru tohoto kompilátu
ObsahA teraz mi ako laikovi ktory nema ani paru o com je rec vysvetli obsirnejsie pointu ohnivych muzov horiacich sudov a ohnivych gul?

Použiji nejprve citaci kolegy Čermáka : „Podle archeoastronautické hypotézy nejsou starověká božstva nic jiného než pozorování činnosti nějaké vyspělé civilizace.“ A tak jako hledali takovéto stopy ve světě Robert Charroux a Erich von Däniken na cizokrajných archeologických nalezištích… já jsem se pokusil takovéto pátrání udělat postupy známé postavy z díla Ludvíka Součka – totiž detektiva Martina Anděla… nepátral jsem v archeologii hmotné – nýbrž nehmotné. V lidové slovesnosti a starých pověstech. Lidská fantazie je sice bezbřehá – ale taková koule, se kterou si lidé doma svítili a topili či rytíři, kteří přiletí na louku k husopasce na kulatém plášti a sbírají tam vzorky hornin – jsou pověsti poněkud přeci jenom z jiného ranku než bílé paní či bezhlaví muži. Taktéž ty ohnivé sudy – sud tuplák – tedy dvě stě litrový či ohnivé sudy, které honí po louce rytíři – také zrovna nejsou příklady báchorečného vyprávění. Domnívám se a věřím, že tak jako v případě Ezechielova vidění z Bible (Ez 1,4) : „Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, veliké mračno a šlehající oheň; okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi třpyt oslnivého vzácného kovu. „ ….které pak známě graduje až k vizi rotujícího soukolí… tak i v našem případě, byli vypravěči pověstí v některých případech konfrontováni s něčím podobným nepozemským. Archeoastronautické pověsti jsou tak prvním pokusem o sborník podobných „podivných“ vyprávění v Evropě. Jsou také výzvou přátelům badatelům o doplnění….

Ikonografický výklad přebalu knihy:
V lesklých, jakoby vodních plochách pluje kosočtverečná šedá masa chrámu. Horní věž, jasná a zřetelná a za ní jakoby dvojitá anténa patriaršího kříže. Spodní věž se topí v zrcadlení umírajícího slunce. Malá okénka po stranách připomínají průhledy z nějakého plavidla – archy, vezoucí genetický materiál vstříc novým světům. Vepředu loď vedou svatí mužové , se sveřepě pevnými pohledy a majestátními gesty, opřeni o kříž a mezi nimi vyrůstají joysticky šištice čučků nejasného určení…

I. rozhovor o knize: : KLIKNOUT ZDE nebo Jiný článek o komplexu Olbrzym


Zpět