Záhady Poklady Literatura Zajímavosti Království Slovník Hudba Kdo jsem


Kryptogram skrývá poklad bratislavských klarisek

GPS souřadnice: 48.14413, 17.10546

V roce 1901 byl prý náhodně objeven kryptogram na cínové destičce /dnes nezvěstný/ podle kterého byl ukryt řádový poklad rušeného /1782/ řádu klarisek, Podle legendy pověřila zedníka Danka, aby vyhloubil otvor do mohutných zdí kláštera, do té byla vložena kovová nádoba. Odvézt se podařilo jen jednu monstranci a Jezulátko, dnes známé jako Pražské…. Výklady kryptogramu: "Hledej poklad klarisek v svorníku křížové chodby nad hlavou svatého Štefana, vprostřed mezi lvem a rakem (?)." nebo:"Poklad sester klarisek se nachází na půdě za obrazem měsíce" (správněji snad "Mesiáše".) Jinou cestou bylo rozkrývání tabulky, kdy se použily písmena v záhlaví tabulky jako klíč. D.O.M. M.O.D.
Podle těchto písmen ve vlastním textu: M 4x, 0 3x, D 2x, vznikne kombinatorická matice 432234. Spojením těchto bodů vznikne obrazec připomínající půdorys. 2x se opakuje slovo MEA, což může být rozkazovací způsob MEATUS-jít nebo chůze. Dále ITS a INT. Samy o sobě můžou znamenat INTROITUS-vstup/ovat/.Dodnes se používá zkratka INT ve smyslu „dovnitř“. Případně se každé dá vyložit zvlášť a opačně TNI držet /TENEO-ERE-UT/.Šlo by o třetí osobu TENUT. Z druhé strany STI asi od STINGUE- bodat, případně STILUS bodec, pero. Přenesme „půdorys“ do nové matice bez prázdných sloupců, které zde jsou asi kvůli tomuto účelu. Když se použije kombinace 432 234 dostaneme písmena, které protilehlým spojením a kombinací dají slova SATANE,ASATEN a to nedává smysl. Dále jsou nápadné tři číslovky po třech MMM CCC III tedy 3303. Po různých dalších úpravách z toho vyjde text ve verších: Dělte dílce denně, neobviňujte ostatní osoby, maštal podestýlejte, lepší pastva pást se v sobě zanechávajíc věčně v hanbě. Následujícím zlomkům se dá přisoudit trošku lepší vypovídací hodnota: pastor/páter/Vincent…hrot meče v těle pátrá…cenné listiny,bohatství,zlaté,stříbrné,měděné mince…na dně v hrobě pastora, tam mince lité ve jménu satana…lité se jménem se otočí…Bohatství trestá Bůh…Obraz, na něm bosý Mesiáš, sejme se a tam ve stěně otvor…stará stavba, na sever nahoře/v rohu/ na stěně visí obraz.

Přesvědčivěji působí interpretace přímo z architektonické analýzy kostela podle návodu: Ve vzdálenosti osm metrům od oltáře (směrem k východu) si vyznačíme bod, který může být posunutý od vodorovné osy kostela zhruba jeden metr. Pod tímto bodem se má nacházet tajný vstup na schodiště, vedoucí do první podzemní krypty. Tento vstup /stejně jako dva další/ má být maskovaný dvojitou podlahou. Poklopy jsou zhotovené z vápence. Krypta má rozměry 10x5 m a má tam být 14 rakví. Na obrázku je znázorněná podlaha krypty, rozdělená do čtverců o straně 1m v pořadí 1 až 50. Na čtverec 50 vedou schody z kostela, pod 45 se nachází druhé schodiště vedoucí do hlubší krypty 4x2 m a též si ji můžeme rozdělit na čtverce. Schody vedoucí z horní krypty končí na čtverci 1. Pod čtvercem 3 se nachází v hloubce 1 metru (9m pod podlahou kostela) hledaný poklad. V té kryptě jsou další dva nebožtíci.
Je třeba si ještě říci, jaký byl osud budovy po vyhnání klarisek. Nejdřív adaptace podle projektu arch. J. J. Tallhera 1783-84 pro potřeby právnické akademie. V letech 1786-1908 tu bylo umístěné katolické gymnázium – do roku 1908. 1914 klášter kupuje město a buduje knihovnu Alžbětinské univerzity a dál už pak jako knihovna. V posledních letech se v místě kopalo a to za zcela jiným účelem. Běžel tudy totiž val oddělující akropoli bójského oppida z 1.st před Kristem od přehradí. Val byl hliněný s kamennou čelní stěnou. V místě také byl řeholní dům cisterciaček od roku 1235. Utekly až po útoku českého krále Přemysla Otakara II. na Bratislavu (1271).
2004 se tedy kopalo ve Farské ulici – poblíž kostelní věže. 2006 se upravoval interier – podlahové topení a odvětrání a sanace mokrých zdí až do výše 3 metrů.


Pokud by při odvětrání podlahy byly nalezeny stopy vedoucí k pokladu bylo by to jistě velkou senzací, ale nestalo se tak. A tak zatím třetí průzkum (2007) odhalil v zahradě západně od kláštera kameninový pohár tzv. porýnské kameniny, římské cihly XIV. Legie a odpadní jámy plné stolní a kuchyňské keramiky – ovšem nic novějšího než 15. století.
A tak zbývá jen dodat, že v presbytáři se ještě nepracovalo a to dává v jisté vzdálenosti od oltáře naději…

Takové olověné tabulky se vyskytují i jinde na Slovensku, tato ještě nerozluštěná, ze starších dob vykopána na hradě…

TABULKA video zde klikni

© Milan Zacha Kučera 2006-2010

Podobné:
Hledání jantarové komnaty & STb hledá poklady

Zpět